Bonceljnovo dvorišče Železniki 3.6.2006

SEZNAM NASTOPAJOČIH NA LITERARNEM MARATONU

 1. Minka Kočevar
 2. Albina Tošeska
 3. Boštjan Kočevar
 4. Blažka Tomaževič
 5. Tatjana Žele
 6. Barbara Jelen
 7. Ivica Cvikelj
 8. Tatjana Zupan
 9. Gašper Kokot
 10. Rade Ilič
 11. Gregor Lozar
 12. Andrej A. Golob
 13. Željko Perovič
 14. Jure Drljepan
 15. Milan Aničič
 16. Miha Košmelj
 17. Tomaž Šturm
 18. Senada Smajič
 19. Neda Galijaš
 20. Eva Š. Maurer
 21. Jordan Stavrov
 22. Sergej Učakar